รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1483 items, showing 1 to 50.    Next 50 Matches

more details

LOT NO: 1    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 1 picture postcard and 4 B&W photographs of King Rama IX and H.M. Queen Sirikit on Royal activities. Postcard with insect holes while the photographs in good condition but stained on reverse. Rare. F.(5)
รูปถ่าย - กลุ่มภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ เป็นไปรษณียบัตรภาพ 1 ใบและพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำ 4 ใบ ไปรษณียบัตรมีรูแมลงมากๆ ส่วนรูปภาพเป็นสนิมที่ด้านหลัง หายาก F.(5)

Auction Result for LOT NO:1:   unsold

more details

LOT NO: 2    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 43 B&W photograph of H.M. the King Bhumibol and H.M. the Queen Sirikit on various activities and while relaxing. Size 2.5”x3”-3.5”x5”. Very interesting. Inspection suggested. F.(43)
พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำและไปรษณียบัตรภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงพักผ่อน รวม 43 ใบ ขนาด 2.5”x3”-3.5”x5” น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(43)

Auction Result for LOT NO:2:   Sold at THB 19000

more details

LOT NO: 3    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of 5 colour photographs of the late Supreme Patriarch and another revered monk. Size 8”x10”. F.(5)
รูปถ่าย - กลุ่มรูปถ่ายสี 5 ใบ เป็นรูปถ่ายของพระสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อนและพระสงฆ์รูปอื่น ขนาด 8”x10” F.(5)

Auction Result for LOT NO:3:   unsold

more details

LOT NO: 4    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Photograph - Lot of photograph and picture postcards of H.M. the King Bhumibol and H.M. the Queen Sirikit on various activities and others in total of over 36 each. Nicely housed in Leuchtturm album. Very interesting. Inspection suggested. F.(36+)
พระบรมฉายาลักษณ์ - กลุ่มพระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำและไปรษณียบัตรภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ รวมกว่า 36 ใบ จัดเก็บอย่างสวยงามในอัลบั้มยี่ห้อ Leuchtturm น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(36+)

Auction Result for LOT NO:4:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 5    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
Picture Postcard - Lot of 24 picture postcard of “HEAD OF STATE” included King Chulalongkorn of Siam and others. Unused. Fine. Inspection suggested. F.(24)
ไปรษณียบัตรภาพ - กลุ่มไปรษณียบัตรภาพชุด “ประมุขประเทศ” 24 ใบ ประกอบด้วยประเทศสยาม “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” และประเทศอื่นๆ ยังไม่ใช้ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(24)

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 6    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - B&W photograph of His Majesty King Bhumibol bestowing the diploma, size 12”x10”. Creased a lower righ corner but overall still in good condition. Rare. Inspection suggested. F.(1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขณะพระราชทานประกาศนียบัตร ขนาด 12”x10” มีรอยพับที่มุมล่างขวาแต่โดยรวมสภาพยังดี หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:6:   unsold

more details

LOT NO: 7    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - B&W photograph of Royal Family taken at De Jongh Lausanne in 1928 : King Bhumibol (center) with his mother and siblings King Ananda Mahidol (left) and H.R.H. Princess Galyani Vadhana (right). Size 12”x9”. F.(1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์ขาวดำพระราชวงศ์ ถ่ายที่ร้านเดอ ยอง ในปี 2471 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (กลาง) พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ซ้าย) และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (ขวา) ขนาด 12”x9” F.(1)

Auction Result for LOT NO:7:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 8    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - Lot of 11 colour photographs of King Rama X while being Crown Prince on royal activities and one each photograph of H.M. Queen Sirikit and H.R.H. Princess Bajrakitiyabha. Mostly size 7”x5”. Also included 2 greeting cards with photograph of King Rama IX abd H.M. Queen Sirikit, size 4”x6”.. F.(15)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์สีของในหลวงรัชกาลที่ 10 ขณะดำรงพระอิสริยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขณะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ รวม 11 ภาพ และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส่วนใหญ่ขนาด 7”x5” นอกจากนี้ยัง ส.ค.ส. เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระฉายาสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ขนาด 4”x6” F.(15)

Auction Result for LOT NO:8:   unsold

more details

LOT NO: 9    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - Lot of 2 colour photographs of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. Size 7”x5” and 5”x7” respectively. Also included one greeting card with photograph of King Rama IX and 2 greeting cards with photograph of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, size 4”x6”. F.(5)
พระฉายาสาทิสลักษณ์ - พระฉายาสาทิสลักษณ์สีของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ภาพ ขนาด 7”x5” และ 5”x7” ตามลำดับ นอกจากนี้ยัง ส.ค.ส. เป็นพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 1 ใบ และพระฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 ใบ ขนาด 4”x6” F.(5)

Auction Result for LOT NO:9:   unsold

more details

LOT NO: 10    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - Official colour photograph of King Bhumibol in ceremonial attire delivering speech taken 40 years ago bearing No. 161134 on reverse. Size 8”x10”. F.(1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณ์สีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฉลองพระองค์บรมราชภูษิตาภรณ์ขณะพระราชทานพระราโชวาท ถ่ายเมื่อ 40 กว่าปีที่แล้ว ด้านหลังมีหมายเลข 161134 ขนาด 8”x10”. F.(1)

Auction Result for LOT NO:10:   unsold

more details

LOT NO: 11    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Royal Photograph - Photograph in B&W of H.M. King Bhumibol while walking. Size 3”x5” housed in nice wooden frame of 13”x14” based on rectangular pedestal 16”x3”. (1)
พระบรมฉายาลักษณ์ - พระบรมฉายาลักษณขาวดำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชขณะทรงพระราชดำเนิน ขนาด 3”x5” ใส่ในกรอบไม้ที่สวยงามขนาด 13”x14” พร้อมฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้า 16”x3” (1)

Auction Result for LOT NO:11:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 12    meaning
Starting: THB 600000   Approx: € 15000  Download Blank POST-BID
Photograph - H.M. King Bhumiphol in B&W photo period between 1960's, the King posture standing dressed in full decoration military uniform, sizes 14x19cm., below autograph handsigned, housed in black niello frame, top of the frame monogram “ภปร” in gold. The photo accompanied with an official letterhead from Government House - Hobart - Tasmania dated 7th September 1962 to Mr.R.B.Ward from the Premier's Department and content about H.M. the King commanded the delivery of photograph to him at the earliest opportunity. Original green leather box from manufacturer “Thai Nakorn”. Excellent very good condition.(1) Note: In 1962 King Bhumibol was the first non-british Monarch to officially visit Australia.
รูปภาพขาวดำ รัชกาลที่ ๙ ประมาณ 2500”s พระเจ้าอยู่หัวประทับท่ายืนฉลององค์ทหารเต็มยศพร้อมเครื่องราชย์ฯ ภาพขนาด 14x19ซม. ด้านล่างภาพ ลายเซ้นพระหัตถ์เป็นภาษาอังกฤษ บรรจุในกรอบโลหะถมดำ ด้านบนพระปรมาภิไธย่อทองคำ พร้อมกับจดหมายทางการของรัฐบาล Tasmania Austalia กล่องหนังสีเขียวอย่างดีจาก “ไทยนคร” สภาพดีมาก สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:12:   Sold at THB 800000

more details

LOT NO: 13    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
Royal Letter - An autographed letter signed by H.M. King Bhumibol to Lord Chamberlain dated 11th November 1957. Contents about land mortgage. Letter head formula of Royal Command size 8”x13”. Signed in Thai read, Bhumibol Adulyadej Por Ror. Aging with small hole on upper left corner and triple folded. Very interesting. F(1) 
พระราชหัตถเลขา - พระราชหัตถเลขา ลงพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ ถึง เลขาธิการพระราชวัง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2500 เนื้อหาเกี่ยวกับรับจำนองที่ดิน กระดาษหัวจดหมายแบบพระบรมราชโองการ ขนาด 8”x13” ลงพระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. กระดาษเหลือง มีรูเล็กๆ ที่มุมบนด้านซ้ายและรอยพับ 3 รอย น่าสนใจมาก F(1)

Auction Result for LOT NO:13:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 14    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
1997 “Centenary of King Chulalongkorn of Siam's Visit to Switzerland 1897-1997” first day cover and affixed one additional Switzerland postage stamp tied by commemorative cancellation dated 12.9.1997. On obverse also bearing the autograph of King Bhumibol in black ink. Certficate of Authenticity of this cover also provided. Very fine. Very interesting. Inspection highly recommended. VF.(1) Sold As Is
2540 “ชุด 100 ปี ร. 5 เสด็จฯ เยือนสวิตเซอร์แลนด์” ซองวันแรกจำหน่าย ผนึกแสตมป์สวิสเซอร์แลนด์เพิ่มอีกดวงหนึ่งผระทับตราที่ระลึกวันที่ 12.9.1997 ด้านหน้ามีพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มีใบรับรองความถูกต้อง (Certficate of Authenticity) ให้ด้วย สภาพดีมาก น่าสนใจ ควรตรวจสอบเป็นอย่างยิ่ง VF.(1) ขายตามสภาพ

Auction Result for LOT NO:14:   Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 15    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1950 Lot of 2 letters included C.M.K. Photo Lab's Letter dated 27 April 1950 to H.M. the King Bhumibol begging to present H.M. the King a set of the image finder for contact lenses and best wishes on the auspicious of Royal Wedding. The Office of H.M.'s Principal Private Secretary's letter dated 9 May replying and expressing appreciation of the presentation and the wishes. The latter 3-folded with envelope. Aging and minor fault. Very interesting. Rare. (2)
2493 กลุ่มจดหมาย 2 ฉบับ ประกอบด้วยจดหมายของห้องภาพ จงมั่นคง (C.M.K. Photo Lab) ลงวันที่ 27 เมษายน 2493 ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายเครื่องหาภาพสำหรับเลนซ์คอนแทคซ์หนึ่งชุดและถวายพระพรเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีราชาภเษกสมรส สำนักราชเลขาธิการจดหมายตอบวันที่ 9 พฤษภาคม ความว่า ทรงชื่นชมและทรงขอบใจที่ได้ทูลเกลาฯ ถวายสิ่งของและถวายพระพร จดหมายฉบับหลังมีรอยพับ 3 ทบพร้อมซองจดหมาย กระดาษเหลืองเพราะเก่าเก็บและเป็นสนิม น่าสนใจ หายาก (2)

Auction Result for LOT NO:15:   unsold

more details

LOT NO: 16    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Royal Pen “Cross” from USA. ball point pen in gold plated original box, with Princess Sirindhorn's monogram, looks like never been used. (1) Sold As Is
ปากกาพระราชทาน “Cross” พระราชทานโดยสมเด็จพระเทพฯ ปากกาลูกลื่น ด้ามชุปทอง ประดับตราสัญลักษณ์ “สธ” ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญ กล่องเดิม ดูเหมือนไม่เคยถูกใช้งาน (1) ขายตามสภาพ

Auction Result for LOT NO:16:   Sold at THB 4100

more details

LOT NO: 17    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 5 mourning books of Major General Thaweevong Thawanasak (M.R. Chalermlappon Thaveewong). Each book different article such as Ramayana by Mr. Suporn Ponshewin, Legend of Royal Urn, Legend of Royal Decorative Order, Royal Wedding and Royal Coronation, etc. All softbound cover. Size 17x23cm.-18x26cm. Text in Thai with illustrations. Fine condition. Inspection suggested. F.(5)
หนังสือ - หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ (หม่อมราชวงศ์เฉลิมลาภ ทวีวงศ์) จำนวน 5 เล่มแตกต่างกัน แต่ละเล่มมีบทความน่าสนใจ เช่น รามายณ โดยนายสุภร ผลชีวิน ตำนานพระโกศและหีบศพบรรดาศักดิ์ พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช พ.ศ. 2493 และเรื่องบรมราชาภิเษก ปกอ่อนทั้งหมด ขนาด 17x23ซม.-18x26ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(5)

Auction Result for LOT NO:17:   unsold

more details

LOT NO: 18    meaning
Starting: THB 1000   Approx: € 25  Download Blank POST-BID
Book - Lot of 7 mourning books included Queen Ramnbhai Barni, miltary officers, and civilians both males and females included Khunying Prapasri Kamlungek, etc. Various articles also published in these mourning books such as Biography of H.M. Quuen Sri Savarindira by Sompob Chunprapa, etc. All softbound cover. Size 18x24cm. to 19x27cm. Text in Thai with either B&W or colour illustrations. Fine condition. Very low starting price. Inspection suggested. F.(7)
หนังสือ - กลุ่มหนังสือที่ระลึกงานศพ 7 เล่ม ประกอบด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ทหารและพลเรือนทั้งชายหญิง เช่นคุณหญิงประภาศรี กำลังเอก บทความต่างๆ มากมายพิมพ์ในหนังสืองานศพนี้ด้วยเช่น พระราชประวัติสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ โดยสมภพ จันทรประภา เป็นต้น ทั้งหมดปกอ่อน ขนาด 18x24ซม. ถึง 19x27ซม. เป็นภาษาไทย มีภาพประกอบขาวดำหรือสี สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำมาก ควรตรวจสอบ F.(7)

Auction Result for LOT NO:18:   unsold

more details

LOT NO: 19    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
Magazine - Lot of 150 copies of SARAKADEE Magazine from Vol. 6 No. 68 Issue October 1990 to Vol. 25 No. 291 Issue May 2009. Various issues missing. Very good condition. Good for reference. Low starting price only 20 Baht/copy. F.(150)
วารสาร - กลุ่มวารสารสารคดีรวม 150 ฉบับ เริ่มจาก ปีที่ 6 ฉบับที่ 68 ตุลาคม 2533 ถึงปีที่ 25 ฉบับที่ 291 พฤษภาคม 2552 หลายฉบับหายไป สภาพดีมาก เหมาะสำหรับอ้างอิง ราคาเริ่มต้นต่ำมากเพียง 20 บาท/ฉบับ F.(150)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 20    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Revenue - Lot of over 90 pages affixed with Musician 7th Issue value 20b. Each page containing block of 64 (8x8) totalling over 5,760 values, all cancelled by 2-horizontal bars and dated 2 May 1972. Fine. Very low starting price. Average about 50 satang/value. Inspection suggested. F(5,760+)
อากรแสตมป์ - กลุ่มอากรแสตมป์กว่า 90 หน้า ผนึกอากรแสตมป์ชุดเทวดาดีดพิณ ชุดที่ 7 ราคา 20บ. แต่ละแผ่นผนึกแสตมป์บล็อค 64 (8x8) รวมกว่า 5,760 ดวง ทุกดวงขีดฆ่าด้วยเส้นคู่แนวนอนและวันที่ 2 พฤษภาคม 1972 สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ เฉลี่ยประมาณดวงละ 50 สตางค์ ควรตรวจสอบ F(5,760+)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 21    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1951 “King Rama IX 2nd Definitive Series” 1.15b. (#349) with upper margin error with badly horizontal misperforated causing name of country in Thai and partial of THAILAND appearing on the bottom, unmounted mint, tropicalized gum tone in fine condition. F.(1)
2494 “พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 2” ราคา 1.15บ. (#349) ติดขอบบน ตลกปรุรูเคลื่อนมากทำให้ชื่อประเทศไทยและชื่ออังกฤษบางส่วนปรากฏอยู่ด้านล่าง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ กาวอมเหลือง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:21:   Sold at THB 13000

more details

LOT NO: 22    meaning meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1953 Red Cross 60th Anniversary 1Baht + 1Baht. (#368) unused multiple of 20 from right part of the sheet with upeer and lower corners. Error all 5 values at right margins all imperforated. Unused with partial gum as issued and tropicalized gum, nevertheless scarce multiple error. F.(20)
2496 ชุดกาชาด 60 ปี ราคา 1บาท + 1บาท (#368) บลีอก 20 ดวง จากทางขวาของแผ่น ตลกชานกระดาษด้านข้างไม่ปรุรูทั้ง 5 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพมีคราบเหลือง บลีอกใหญ่หายาก F.(50)

Auction Result for LOT NO:22:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 23    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1953 Red Cross 60th Anniversary 25st. + 25st. (#366) unused vertical pair, error imperforated between, without gum. F.(2)
2496 ชุดกาชาด 60 ปี ราคา 25สต. + 25สต. (#366) คู่แนวตั้ง ตลกไม่ปรุรูระหว่างกลาง ยังไม่ใช้ ไม่มีมีกาว F.(2)

Auction Result for LOT NO:23:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 24    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1953 Red Cross 60th Anniversary 25st. + 25st.- 1Baht + 1Baht (#366-8) unused set of 3 values in block of 4, some tropicalized stains. F.(12)
2496 ชุดกาชาด 60 ปี ราคา 25สต. + 25สต. - 1บาท + 1บาท (#366-8) ยังไม่ใช้ ครบชุด 3 ดวง บล็อกสี่ มีคราบเหลือง F.(12)

Auction Result for LOT NO:24:   unsold

more details

LOT NO: 25    meaning meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1963 Official Stamp 50st.(#04) in full sheet of 100 error with vertical imperforated. Unmount mint. Fresh and very fine. VF.(1)
2506 แสตมป์ทดสอบสถิติราชการ 50สต.(#04) เต็มแผ่น 100 ดวง ตลกไม่ปรุรูแนวดิ่ง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮิทน์ สีสดและสภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:25:   unsold

more details

LOT NO: 26    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
King Rama IX 3rd Series 5st.(#422), 50st.(#427), 1b.(#429), 5b.(#435), etc totalling 16 values, mostly error with King Bhumibol's portrait shifted to left or right. Unmounted mint and used. Fine. F(16)
แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 3 5สต.(#422), 50สต.(#427), 1บ.(#429), 5บ.(#435), และอื่นๆ รวม 16 ดวง ส่วนใหญ่ตลกพระฉายาลักษณ์เคลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา มีทั้งใช้แล้วและยังไม่ใช้ สภาพดี F(16)

Auction Result for LOT NO:26:   unsold

more details

LOT NO: 27    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1968 “36th Birthday of Queen Sirikit” 5b. (#595) unused horizontal pair, error with red colour shifted making the portrait with 2 lips and 4 eyes, colour decolourized, stains. F.(2)
2511 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบของสมเด็จพระราชินีนาถ” 5บ. (#595) ยังไม่ใช้คู่แนวนอน ตลกสีแดงเคลื่อนมากอย่างชัดเจน สภาพสีตก มีคราบเหลือง F.(2)

Auction Result for LOT NO:27:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 28    meaning meaning meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
1971 “International Letter Writing Week” 50st.(#669) in full sheet of 50, error with red colour misplaced to the right. Unmounted mint. Fine but one stained spot at upper margin. One full sheet of normal postage stamps also provided for comparison. Inspection suggested. F.(1+1)
2514 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 50สต.(#669) เต็มแผ่น 50 ดวง ตลกสีแดงพิมพ์เคลื่อนไปทางขวา ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีแต่มีจุดสนิมหนึ่งจุดบนชานกระดาษด้านบน มีแสตมป์ดวงปรกติเต็มแผ่นให้เปรียบเทียบ ควรตรวจสอบ F.(1+1)

Auction Result for LOT NO:28:   unsold

more details

LOT NO: 29    meaning meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1973-74 “1972 Red Cross Fair” 75+25st.(#727&728) and “1973 Red Cross Fair” 75+25st.(#777&778) both in full sheet of 100. The former error with surcharge misplaced to the left, the latter error with surcharge misplaced to the right. Unmounted mint. Fine but stainded on reverse. Normal surcharge of “1977 Red Cross Fair” provided for comparison. F.(2+1)
2516-17 “ชุดกาชาด ปี 2515” 75+25สต.(#727&728) และ “ขุดกาชาด ปี 2516” 75+25สต.(#777&778) ทั้งสองชุดเต็มแผ่น 100 ดวง ปีแรกตลกตัวพิมพ์ทับแก้เคลื่อนไปทางซ้าย ปีหลังตลกตัวพิมพ์ทับแก้เคลื่อนไปทางขวา ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีแต่เป็นสนิมที่ด้านหลัง แผ่นปรกติพิมพ์ทับแก้ “ชุดกาชาด ปี 2520” มีไว้ให้เปรียบเทียบ F.(2+1)

Auction Result for LOT NO:29:   unsold

more details

LOT NO: 30    meaning meaning meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1981 World Food Day 75st.(#1053) in full sheet of 50 with margins and imprint. Error with upper left corner paper folded before printing, perforated and cutting. Unmounted mint. Very fine condition. VF.(50)
2524 ชุดวันอาหารโลก 75st.(#1053) เต็มแผ่น 50 ดวง ติดชานกระดาษและมีชื่อโรงพิมพ์ ตลกมุมบนด้านซ้ายกระดาษพับก่อนพิมพ์ ปรุรูและตัด ทั้งหมดยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(50)

Auction Result for LOT NO:30:   unsold

more details

LOT NO: 31    meaning meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1984 50th Anniversary Royal Institute 1.25b.(#1147) in full sheet of 50, error with gold colour double printed. Unmounted mint. Fine. Rare. Inspection suggested. Normal value provided for comparison. F.(50+1)
2527 ชุด 50 ปี ราชบัณฑิตยสถาน ราคา 1.25บ.(#1147) ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวงตลกสีทองเพิ่มซ้ำ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ หายาก ควรตรวจสอบ ดวงปรกติมีให้เปรียบเทียบ F.(50+1)

Auction Result for LOT NO:31:   unsold

more details

LOT NO: 32    meaning meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1985 King Rama IX 7th Definitive Series 2b.(#1234) 2 blocks of 6(2x3), both blocks the middle value on the right error with imperfect printing of denomination 2 Baht. Unmounted mint. Fine.Rare. F.(12)
2528 แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 7 ราคา 2บ.(#1234) บล็อคหก 6(2x3) รวม 2 บล็อค, ทั้งสองบล็อคดวงกลางทางขวามือตลกตรงราคา 2 บาทพิมพ์ไม่สมบูรณ์ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี หายาก F.(12)

Auction Result for LOT NO:32:   unsold

more details

LOT NO: 33    meaning meaning meaning
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
1985 Kromamun Bidyalabh 2b.(#1212)x2 block of 4 with lower margin and 2b.(#1213) in block of 4 upper right corner with margins. Unmounted mint. Very fine. VF.(12)
2528- ชุดครบ 100 ปี กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร 2บ.(#1212) บล็อคสี่ 2 บล็อตติดชานกระดาษด้านล่างทั้งสองบล็อค และ 2บ.(#1213) บล็อคสี่มุมบนด้านขวาติดชานกระดาษ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(12)

Auction Result for LOT NO:33:   unsold

more details

LOT NO: 34    meaning meaning meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
1987 “Provisional Issue” 2b. on 1.50b. (#1302) in full sheet of 100. Error with diagonally double surcharge on stamps position I1, I2 and J2. Three rows from bottom surcharged colour faded lighter than normal 20 values. Unmounted mint. Very fine. Extremely rare. VF.(100)
2530 “ชุดชั่วคราว” 2บ. บน 1.50บ. (#1302) เต็มแผ่น 100 ดวง ตลกตัวแก้พิมพ์ซ้ำแนวเอียงที่แสตมป์ตำแหน่ง I1, I2 และ J2 แสตมป์สามแถวล่างสีตัวพิมพ์จางกว่าดวงปรกติ 20 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก หายากมากๆ VF.(100)

Auction Result for LOT NO:34:   unsold

more details

LOT NO: 35    meaning meaning meaning
Starting: THB 50000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
1987 “Provisional Issue” 2b. on 1.50b. (#1302) in full sheet of 100. Error with partial surcharges on reverse on stamps position I1, I2 and J2. Three rows from bottom surcharged colour faded lighter than normal 20 values. Unmounted mint. Very fine. Extremely rare. VF.(100)
2530 “ชุดชั่วคราว” 2บ. บน 1.50บ. (#1302) เต็มแผ่น 100 ดวง ตลกตัวแก้พิมพ์อยู่ด้านหลังบางส่วน ตำแหน่ง I1, I2 และ J2 แสตมป์สามแถวล่างสีตัวพิมพ์จางกว่าดวงปรกติ 20 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก หายากมากๆ VF.(100)

Auction Result for LOT NO:35:   unsold

more details

LOT NO: 36    meaning meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
1988 Registered cover locally used in Bangkok affixed 1988 Provisional Issue 1b. on 1.25b. (Hobby #K147) in pair and one block of 4 tied by RAMKHAMHAENG cds dated 4.11.31. The affixed block of 4 error with surcharge inverted. Very fine. Rare on cover. Exhibit piece. VF.(1) 
2531 ซองลงทะเบียนส่งภายในกรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชุดชั่วคราว ปี 2531 ราคา 1บ. บน 1.25บ. (Hobby #K147) หนึ่งคู่และหนึ่งบล็อคสี่ ประทับตรา “รามคำแหง” วันที่ 4.11.31 แสตมป์บล็อคสี่ที่ผนึกตลกตัวแก่หัวกลับ สภาพดีมาก ใช้จริงบนซองหายาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(1) 

Auction Result for LOT NO:36:   unsold

more details

LOT NO: 37    meaning meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
1989 THAIPEX'89 2b.(#1414) in full sheet of 50, error red colour at logo omitted. Unmounted mint. Fine. Rare. Inspection suggested. F.(50)
2532 ชุด THAIPEX'89 ราคา 2บ.(#1414) ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง ตลกตลกกรอบสีแดงโลโก้ขาดหาย ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี หายาก ควรตรวจสอบ F.(50)

Auction Result for LOT NO:37:   unsold

more details

LOT NO: 38    meaning meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1989 THAIPEX'89 6b.(#1418) in full sheet of 50, error with black colour shifted to the right. Unmounted mint. Fine. Rare. Inspection suggested. F.(50)
2532 ชุด THAIPEX'89 ราคา 6บ.(#1418) ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง ตลกสีดำพิมพ์เคลื่อนไปทางขวา ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี หายาก ควรตรวจสอบ F.(50)

Auction Result for LOT NO:38:   unsold

more details

LOT NO: 39    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1993 Mushroom 2nd Series souvenir sheet (#1705). Error with sheet number misprinted at the lower left corner. Unmounted mint. Very fine. Rare. VF.(1)
2536 ชุดเห็ด ชุดที่ 2 ชีท (#1705) ตลกหมายเลขแผ่นพิมพ์ผิดตำแหน่งมาอยู้ที่มุมล่างด้านซ้าย ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก หายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:39:   Sold at THB 6200

more details

LOT NO: 40    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1995 XVIII SEA Games Chiengmai 2nd Series 2b.(#1856-59) in strip of 4, error with red colour fading. Unmounted mint. Very fine. Rare. VF.(4)
2538 ชุดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ชุดที่ 2 ราคา 2บ.(#1856-59) เป็นแถวนอนสี่ดวงเรียงกัน ตลกสีแดงจาง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ หายาก VF.(4)

Auction Result for LOT NO:40:   unsold

more details

LOT NO: 41    meaning meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1999 Commemorative Photo Album title “Duay Ruk (with love)” issued on the occasion of H.M. the King's 6th Cycle Birthday Anniversary housed 12 different design of 99.79% gold stamps and one souvenir sheet together with certificate number 2259. Only 9,999 albums issued and sold at 6,990 THB. Very fine. Very interesting. VF.(1)
2542 สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชื่อ “ด้วยรัก” พร้อมดวงแสตมป์แผ่นทองคำ 99.79% จำนวน 12 ดวงและแผ่นตราไปรษณียากรที่ระลึกอีกหนึ่งแผ่น พร้อมด้วยใบรับรองหมายเลข 2259 ออกเพียง 9,999 ชุดและจำหน่ายในราคา 6,990 บาท สภาพดีมาก น่าสนใจมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:41:   unsold

more details

LOT NO: 42    meaning meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
2006 “Provisional Issue” 2b. on 1.50b. (Hobby #K151) in 2 full sheets of 100. One sheet at position A9 error with “.” instead of “บ” , and another at position E2 and G5 error with white bubble spot. Unmounted mint. Very fine. Inspection suggested. VF.(200)
2549 “ชุดชั่วคราว” 2บ. บน 1.50บ. (Hobby #K151) ชนิดเต็มแผ่น 100 ดวงจำนวน 2 แผ่น แผ่นหนึ่งแสตมป์ตำแหน่ง A9 ตลก “.” แทนที่จะเป็น “บ” และอีกแผ่นหนึ่งแสตมป์ที่ตำแหน่ง E2 และ G5 ตลกมีจุดฟองอากาศสีขาว ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก ควรตรวจสอบ VF.(200)

Auction Result for LOT NO:42:   unsold

more details

LOT NO: 43    meaning meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
2008 H.R.H. Princess Galayani Vadhana Cremation Ceremony 5b. in sheetlet of 4 (Hobby #2429) error with gold colour misplaced causing the country name both Thai and English as well as the denomination missing. Unmounted mint. Very fine. Rare. Excellent piece for exhibit. VF.(1) 
2551 ชุดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 5 บาท เต็มแผ่น 4 ดวง (Hobby #2429) ตลกสีทองพิมพ์เคลื่อนทำให้ชื่อประเทศทั้งไทยและอังกฤษ และราคาหน้าดวงหายไป ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก หายาก เหมาะสำหรับจัดประกวดมาก VF.(1) 

Auction Result for LOT NO:43:   unsold

more details

LOT NO: 44    meaning meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
2010 25th Asian International Stamp Exhibition 2nd Series 15b.(dark blue & green)-25b.(gold & silver) (Hobby #2551-54) complete set of 4 values. Each color in sheetlet of 4 values, totalling 10 each or 40 sets. Unmounted mint. Very fine. VF.(160)CV=4,400THB.
2553 ชุดงานแสดงแสตมป์ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 25 ชุดที่ 2 ราคา 15บ.(สีน้ำเงินเข้มและสีเขียว)-25บ.(สีทองและสีเงิน) (Hobby #2551-54) ครบชุด 4 ดวง แต่ละสีชนิดเต็มแผ่น 4 ดวง สีละ 10 แผ่น หรือ 40 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(160)CV=4,400THB.

Auction Result for LOT NO:44:   unsold

more details

LOT NO: 45    meaning meaning meaning
Starting: THB 20000   Approx: € 500  Download Blank POST-BID
2010 25th Asian International Stamp Exhibition 2nd Series 15b.(dark blue & green)-25b.(gold & silver) (Hobby #2551-54) complete set of 4 values. Each color in sheetlet of 4 values. Also included souvenir sheet both perforated sheet number in 3 digits (Hobby #SS383) and 5 digits (Hobby #383a) of which error with the peacock inverted. Both postage stamps and souvenir sheets have the same sheet number “453”. Unmounted mint. Very fine. Inspection suggested. VF.(6 sheets)
2553 ชุดงานแสดงแสตมป์ภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 25 ชุดที่ 2 ราคา 15บ.(สีน้ำเงินเข้มและสีเขียว)-25บ.(สีทองและสีเงิน) (Hobby #2551-54) ครบชุด 4 ดวง แต่ละสีชนิดเต็มแผ่น 4 ดวง นอกจากนี้ยังมีชีทแบบปรุรู หมายเลขแผ่น 3 หลัก (Hobby #SS383) และหมายเลขแผ่น 5 หลัก (Hobby #383a) ซึ่งตลกนกยูงหัวกลับ อย่างละแผ่น ทั้งแสตมป์และชีทมีหมายเลขตรงกันคือ “453” ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก ควรตรวจสอบ VF.(6 แผ่น)

Auction Result for LOT NO:45:   unsold

more details

LOT NO: 46    meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
2010 60th Royal Wedding Anniversary perforated souvenir sheet (Hobby #SS376) and 36th FIAP Anniversary Overprinted on 60th Royal Wedding Anniversary perforated souvenir sheet (#Hobby SS379) with gold colour shifted. Unmounted mint. Very fine. VF.(2)CV=2,100THB.
2553 ชุด 60 ปี ราชาภิเษกสมรส ชีทชนิดปรุรู (Hobby #SS376) และชีทชุด 60 ปี ราชาภิเษกสมรส พิมพ์ทับสัญลักษณ์ครบ 36 ปี FIAP ชนิดปรุรู (#Hobby SS379) ตลกพิมพ์สีทองเคลื่อน ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(2)CV=2,100THB.

Auction Result for LOT NO:46:   Sold at THB 2600

more details

LOT NO: 47    meaning meaning meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
2010 Guan Yin 2nd Series 9b. (Hobby #2579) in full sheet of 10 totalling 5 sheets. Error all sheet without sheet number. Unmounted mint. Very fine. VF.(50)CV=600THB.
2553 ชุดพระโพธิสัตว์กวนอิม ชุดที่ 2 9บ. (Hobby #2579) เต็มแผ่น 10 ดวง รวม 5 แผ่น ทุกแผ่นตลกไม่มีหมายเลขแผ่น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก VF.(50)CV=600THB.

Auction Result for LOT NO:47:   unsold

more details

LOT NO: 48    meaning meaning meaning
Starting: THB 13500   Approx: € 337  Download Blank POST-BID
2010 King Rama IX 10th Definitive Series 1st printing 50b.and 500b. in block of 12(4x3). The 50b. error with no sheet number at upper right corner while the 500b. error with vertical misperforated to the right. Unmounted mint. Very fine. Total FV=6,600THB. Good for further bulit-up. VF.(24)
2553 ชุดพระบรมรัชกาลที่ 9 ชุด 10 พิมพ์ครั้งที่ 1 ราคา 50บ. และ 500บ. บล็อก 12(4x3) ราคา 50บ. ตลกไม่มีหมายเลขแผ่นที่มุมบนด้านขวา ส่วนราคา 500บ. ตลกปรุรูแนวดิ่งเคลื่อนไปทางขวา ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก เจ้าของคำนวณ ราคาหน้าดวงรวมได้ FV= 6,600 บาท เหมาะสำหรับสะสมเพิ่ม VF.(24)

Auction Result for LOT NO:48:   unsold

more details

LOT NO: 48A    meaning meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
2010 King Rama IX 10th Definitive Series 15b. (Hobby #K235) 2nd printing in full sheet of 50 stamps in position A7-A10, B8-B10, C9-C10, D9-D10 and E10 error with colour in the oval and of King's portrait darker than normal. Also included denomination 200b. (Hobby #K239) in strip of three with margins and imprint error with horizontal perforation misplaced. Unmounted mint. Very fine. Rare. VF.(53)
2553 แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 10 ราคา 15บ. (Hobby #K235) พิมพ์ครั้งที่ 2 เต็มแผ่น 50 ดวง แสตมป์ในตำแหน่ง A7-A10, B8-B10, C9-C10, D9-D10 และ E10 ตลกสีในวงรีและพระบรมฉายาลักษณ์เข้มกว่าปรกติ นอกจากนี้ยังมีราคา 200บ. (Hobby #K239) แถวแนวนอนสามดวงติดชานกระดาษและโรงพิมพ์ ตลกปรุรูแนวนอนเคลื่อน ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีมาก หายาก VF.(53)

Auction Result for LOT NO:48A:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 49    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
2011 H.M. the King's 7th Cycle Birthday Anniversary 1st Series 5b. imperforated sheet of 7 values on deluxe card size 19.5x19.5 cm. (Hobby #SS428) sheet No. 0671. Unmounted mint. Fine. Inspection suggested. F.(1)CV=5,000THB.
2544 ชุดมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ชุดที่ 1 ราคา 5บ. ชีทไม่ปรุรู 7 ดวง พิมพ์บนกระดาษแข็ง ขนาด 19.5x19.5 ซม. (Hobby #SS428) หมายเลข 0671 ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)CV=5,000THB.

Auction Result for LOT NO:49:   unsold
Found 1483 items, showing 1 to 50.    Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 30th September 2017 & 1st October 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price