รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 20 from total of 1483     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 20    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
Revenue - Lot of over 90 pages affixed with Musician 7th Issue value 20b. Each page containing block of 64 (8x8) totalling over 5,760 values, all cancelled by 2-horizontal bars and dated 2 May 1972. Fine. Very low starting price. Average about 50 satang/value. Inspection suggested. F(5,760+)
อากรแสตมป์ - กลุ่มอากรแสตมป์กว่า 90 หน้า ผนึกอากรแสตมป์ชุดเทวดาดีดพิณ ชุดที่ 7 ราคา 20บ. แต่ละแผ่นผนึกแสตมป์บล็อค 64 (8x8) รวมกว่า 5,760 ดวง ทุกดวงขีดฆ่าด้วยเส้นคู่แนวนอนและวันที่ 2 พฤษภาคม 1972 สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ เฉลี่ยประมาณดวงละ 50 สตางค์ ควรตรวจสอบ F(5,760+)

Auction Result for LOT NO:20:   Sold at THB 2000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 20 from total of 1483    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 30th September 2017 & 1st October 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price