รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1483 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 100    meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
1951- 60 “King Rama IX “THAILAND” 2nd Definitive Series” high values 20b.(#355) in total of 40 values in pair. Fine used. Some minor fault. VF.(40)CV=21,200THB.”
2494-2503 “พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่สอง “ไทยแลนด์” ราคาสูงสุด 20บ.(#355) เป็นคู่ จำนวน 40 ใช้แล้ว สภาพดีมาก มีตำหนิบ้าง VF.(40)CV=21,200THB.”

Auction Result for LOT NO:100:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 101    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1951 Cover sent from Bangkok to Colorado, U.S.A. via diplomatic mail affixed with Coronation 1b.(#339) tied by WASHINGTON, D.C. machine cancellation dated SEP 20, 1951. On obverse bearing rubberstamp twice in violet ink having wording “This article originally mailed in country indicated by postage”. Very fine. VF.(1)
2494 ซองส่งจากกรุงเทพฯ ไปโคโลราโด สหรัฐอเมริกา โดยทางไปรษณีย์ทางการทูต ผนึกแสตมป์ชุดบรมราชาภิเษก 1บ.(#339) ประทับตราเครื่องWASHINGTON, D.C. วันที่ SEP 20, 1951 ด้านหน้าประทับตรายางหมึกสีม่วงสองครั้งมีข้อความว่า “This article originally mailed in country indicated by postage” สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:101:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 102    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1951 King Definitive Series II 5st.-20b.(#342-55) very fresh unmounted mint complete set of 14, lightly mounted mint with few light stains, very popular set, F.(14) CV=25,000THB.
2494 พระรูป ร.9 ชุดที่ 2 “ไทยแลนด์” 5สต.-20บ. #342-55 ครบชุด 14ดวง ยังไม่ใช้ ทั้งหมด ยังไม่ใช้ มีฮินท์มีสนิมอ่อนๆ เป็นชุดที่นิยมมาก F.(14) CV=25,000THB.

Auction Result for LOT NO:102:   unsold

more details

LOT NO: 103    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1951 King Rama IX 2nd Definitive Series 5st.(#342) in block of 40(10x4) and 2xblock of 20(10x2) in total of 80 values. Each block of 4 of multiple tied by either single ring cancellation and Swiss Type cancellation of different post offices totalling 20 postmarks included SAWANKHALOK, TAK, BICHITRA, TAPHANHIN, NAGOR NAYOK, LOMSAK, etc. 100% clear strike. Fine. SOLD AS IS. Inspection suggested. F.(80)
2494 แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุด 2 ราคา 5สต.(#342) เป็นบล็อคใหญ่ 40(10x4) และ 2xบล็อค 20(10x2) รวม 80 ดวง บล็อคสี่แต่ละบล็อคใหญ่ประทับตราวงกลมชั้นเดียวหรือวงกลมคู่ของที่ทำการไปรษณีย์ 20 แห่งแตกต่างกัน เช่น สวรรคโลก ตาก พิจิตร ตะพานหิน นครนายก หล่มศักดิ์ เป็นต้น ตราชัด 100% สภาพดี ขายตามสภาพ SOLD AS IS ควรตรวจสอบ F.(80)

Auction Result for LOT NO:103:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 104    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1951 King Rama IX 2nd Definitive Series 5st.-20b. (#342-55) complete set of 14 values in total of 50 sets. Used. Fine Good for dealers. Inspection suggested. F.(50)CV=32,500THB.
2494 ชุดพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 2 ราคา 5สต.-20บ. (#342-55) ครบชุด 14 ดวง รวม 50 ชุด ใช้แล้ว สภาพดี เหมาะสำหรับพ่อค้า ควรตรวจสอบ F.(50)CV=32,500THB.

Auction Result for LOT NO:104:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 105    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
1951-60 King Rama IX 2nd Definitive Series 5st.-20b. (#342-355) complete set of 14 values printed by Waterlow & Son. Also from Thomas de La Rue 10st.-1b.(#343a-348a). All in unused horizontal pairs with bottom margin and printer's imprint. Unmounted mint but stained on reverse. Good collection for showing imprints. Low starting price. Inspection suggested. F.(44) CV=53,000THB.
2494-2503 ชุดพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 2 5สต.-20บ. (#342-355) ครบชุด 14 ดวง พิมพ์ที่วอเตอร์โลว์แอนด์ซันส์ นอกจากนั้ยังมี พิมพ์ที่โธมัส เดอลารู 10สต.-1บ.(#343a-348a) ขาดเพียง 4 ชนิดราคา ทั้งหมดเป็นดวงคูแนวนอนติดชานกระดาษและชื่อโรงพิมพ์ ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีแต่มีหลายชนิดราคาด้านหลังเป็นสนิม ชุดที่ดี ราคาเริ่มต้นต่ำ ควรตรวจสอบ F.(44)CV=53,000THB.

Auction Result for LOT NO:105:   Sold at THB 33000

more details

LOT NO: 106    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1951-97 Mixed lot of definitive and commemorative postage stamps issued in period of 1951-97 included King Rama IX 2nd Series 1.15b.(#349), 4th Series 10st.(#473) and 15st.(#474)x2, 50th Ann Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 4th Series 3b.(#1919), 80th Ann. of Chulalongkorn University (1969-70)x1, and 50th Ann. of Chula Med. (#2001)x 2. All in full sheet of either 100, 25 or 20. Unmounted mint. Fine. Value #1919 housed in the wooden frame. Inspection suggested. F.(505)CV=3,020THB.
2494-2540 กลุ่มแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 และแสตมป์ที่ระลึกที่ออกจำหน่ายในช่วงปี 2494-2540 ประกอบด้วยแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 2 1.15บ.(#349), ชุดที่ 4 10สต.(#473) และ 15สต.(#474)x2 แผ่น, ชุดฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 4 3บ.(#1919), ชุด 80 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (1969-70)x1 แผ่น, และชุด 50 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (#2001)x2 แผ่น ทั้งหมดเป็นชนิดเต็มแผ่น 100 ดวง, 25 ดวง หรือ 20 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี แสตมป์หมายเลข #1919 ใส่ในกรอบไม้ ควรตรวจสอบ F.(505)CV=3,020THB.

Auction Result for LOT NO:106:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 107    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1953 Cover sent from Bangkok to California, U.S.A. via diplomatic mail mixed issues franking of King Rama IX 1st Definitive Series 10st. (#320) in horizontal pair, Coronation 10st.(#335)x6 and 1b.(#339) totalling 1.80b. tied by WASHINGTON, D.C. machine cancellation dated JAN 21, 1953. On obverse bearing rubberstamp in violet ink having wording “This article originally mailed in country indicated by postage”. Very fine. VF.(1)
2496 ซองส่งจากกรุงเทพฯ ไปซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา โดยทางไปรษณีย์ทางการทูต ผนึกแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 1 10สต. (#320) คู่แนวนอน ชุดบรมราชาภิเษก 10สต.(#335)x6 และ 1บ.(#339) รวมทั้งสิ้น 1.80บ. ประทับตราเครื่องWASHINGTON, D.C. วันที่ JAN 21, 1953 ด้านหน้าประทับตรายางหมึกสีม่วงมีข้อความว่า “This article originally mailed in country indicated by postage” สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:107:   unsold

more details

LOT NO: 108    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1953, 1955 “Red Cross” 25+25st.-1B.+1B., both set of 3 in unmounted mint, #366-368 & #378-80, partial gum as issued, light stains, F-VF, UM.CV=12,750THB. (6)
2496 และ 2498 ชุดกาชาด 25+25st.-1B.+1B. #366-8 & #378-80 ทั้งสองชุดยังไม่ใช้ มีกาวบางส่วนตามปกติ ชุด 2496 มีสนิม ทั้งสองชุดไม่มีฮินท์ เหลืองบางส่วน F-VF(6) CV=12,500THB.

Auction Result for LOT NO:108:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 109    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1953-84 “King Rama IX Definitive” postage stamps included 2nd Series 1.15b.(#349)x2, 4th Series 10st.(#473) and 15st.(#474), 5th Series 10st.(#688) and 75st.(880), and 7th Series 75st.(#1022) and 6.50b.(#1171). All in full sheet of 100. Unmounted mint. Generally fine but sheet of #1171 margin stained. Inspection suggested. F.(800)CV=14,100THB.
2496-2527 “แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9” ประกอบด้วย ชุดที่ 2 1.15บ.(#349) จำนวน 2 แผ่น, ชุดที่ 4 10สต.(#473) และ 15สต.(#474), ชุดที่ 5 10สต.(#688) และ 75สต.(880), และชุดที่ 7 75สต.(#1022) และ 6.50บ.(#1171) ทั้งหมดเป็นชนิดเต็มแผ่น 100 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ โดยรวมแล้วสภาพดีแต่แผ่นแสตมป์ #1171 ชานกระดาษเป็นสนิม ควรตรวจสอบ F.(800)CV=14,100THB.

Auction Result for LOT NO:109:   unsold

more details

LOT NO: 110    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1954 Printed Matter cover sent from Bangkok to U.S.A. affixed with King Rama IX 1st Definitive Series 50st.(#322), overseas printed matter rate, tied by BANGKOK G.P.O. machine cancellation dated 27 JULY 1954. No backstamp. Very fine. VF.(1)
2497 ซองสิ่งตีพิมพ์ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา ผนึกแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 1 50สต.(#322) ซึ่งเป็นอัตราค่าส่งสิ่งตีพิมพ์ไปต่างประเทศ ประทับตราเครื่องไปรษณีย์กลาง วันที่ 27 JULY 1954 ไม่มีตรารับ สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:110:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 111    meaning meaning
Starting: THB 16000   Approx: € 400  Download Blank POST-BID
1955 “Provisional Issue on Rama IX 5st.- 10st. (#371-2) complete set of 2 in full sheet of 100 x 2 sets, unmounted mint, even brown gum, some stains, still look fresh, CV=40,000THB. (400)
2498 ชุด “ชั่วคราวบนแสตมป์ ร.9” 5 -10สต.(#371-2) ครบชุด 2ดวง ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 100ดวง x 2 แผ่นชุด กาวเหลือง มีสนิมบางแห่ง แต่ยังดูดีมาก CV=40,0000THB.(400)

Auction Result for LOT NO:111:   Sold at THB 19000

more details

LOT NO: 112    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1955 “Provisional Issue on Rama IX 5st.- 10st. (#371-2) complete set of 2 in half sheet multiple of 50 , unmounted mint, even brown gum, some stains, still look fresh, CV=10,000THB. (100)
2498 ชุด “ชั่วคราวบนแสตมป์ ร.9” 5 -10สต.(#371-2) ครบชุด 2ดวง ยังไม่ใช้ครึ่งแผ่น 50ดวง กาวเหลือง มีสนิมบางแห่ง แต่ยังดูดีมาก CV=10,0000THB.(100)

Auction Result for LOT NO:112:   Sold at THB 7000

more details

LOT NO: 113    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
1955-58 Lot of 2 covers included 1. 1955 “Military Stampless Cover - Korean War”, cover from Korea to Samut Songkram posted by Thai Army Officer. On obverse upper right corner printed a logo of UN symbol on Thailand flag with wording “THAILAND” on top underneath with wording “From Korean Battlefield” and a rubberstamp in blue ink logo of “Special Services Department”. On reverse bearing the logo of 23rd Rotation Royal Thai Company - Little Tiger's Military Camp, BANGKOK GPO slogan cds dated 23 SEP 1955. and SAMUDA SONGKAM (PDR-05B) arrival cds dated 29.9.98 and 2. 1958 “Korea War” Cover sent from Bangkok to Korea affixed 2500th Anniversary of B.E. 25st.(#395) tied by BANGKOK G.P.O. (BSR-07B) cds dated 12.5.58 ,mailing thru postal system to “ARMY POSTAL UNIT SPECIAL SERVICE DEPT ROYAL THAI ARMY” for forwarding tro Korea. Lower left stamped with Royal Thai Army symbol “Chakri” with wording in English“ARMY POSTAL UNIT” in curve above and “BANGKOK THAILAND” in curve below and “SPECIAL SERVICE DEPT ROYAL THAI ARMY” in center. Very interesting. Good condition. Scarce usage. Rare. F(2)
2498-2501 กลุ่มซองจดหมาย 2 ซอง ประกอบด้วย 1. “ซองในราชการทหารสงครามเกาหลี” 2498 ซองจดหมายส่งจากประเทศเกาหลีมาสมุทรสงคราม โดยนายทหารไทย ด้านหน้าซองมุมบนขวา พิมพ์สัญญลักษณ์ของสหประชาชาติบนธงชาติไทย มีคำว่า 'THAILAND” อยู่ด้านบนและคำว่า “จากสมรภูมิเกาหลี” อยู่ด้านล่าง และประทับด้วยหมึกดำตรายางสัญญลักษณ์ของ “กรมสวัสดิการทหารบก” ด้านหลังมีสัญญลักษณ์ของกองร้อยพยัคฆ์น้อยเป็นรูปหัวเสือ ตราผ่านสโลแกนไปรษณีย์กลางวันที่ 23 SEP 1955 และตรารับสมุทรสงคราม (PDR-05B) วันที่ 29.9.98 และ 2. 2501 “ซองในราชการสงครามเกาหลี” ซองส่งจากกรุงทพฯ ไปเกาหลี ผนึกแสตมป์ชุด 25 พุทธศตวรรษ ราคา 25สต.(#395) ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BSR-07B) วันที่ 12.5.58 ส่งผ่านระบบไปรษณีย์ของกรมไปรษณีย์ไปยัง “ARMY POSTAL UNIT SPECIAL SERVICE DEPT ROYAL THAI ARMY” เพื่อส่งต่อไปเกาหลี ด้านล่างซ้ายประทับตรากงจักรีภาษาอังกฤษ มีข้อความว่า “ARMY POSTAL UNIT” ตามแนวโค้งด้านบน “BANGKOK THAILAND” ตามแนวโค้งด้านล่าง และ “SPECIAL SERVICE DEPT ROYAL THAI ARMY” อยู่ตรงกลาง น่าสนใจมาก สภาพดี หายาก Fใ(2)

Auction Result for LOT NO:113:   unsold

more details

LOT NO: 114    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1957 Cover sent by Louis T. Leonowens, Ltd. from Bangkok to U.S.A. on reverse affixed with King Rama IX 2nd Series solo 5b. (#353) tied by BANGKOK G.P.O. cds (BSR-07B) dated 5.5.2500. Fine. 100% clear strike. F.(1)
2500 ซองส่งโดยบริษัท Louis T. Leonowens, Ltd. จากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา ด้านหลังผนึกแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 2 ราคา 5บ. (#353) ดวงเดียว ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BSR-07B) วันที่ 5.5.2500 สภาพดี ตราชัด 100% F.(1)

Auction Result for LOT NO:114:   unsold

more details

LOT NO: 115    meaning meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1957 Registered airmail cover sent from Sakonnakhon to U.S.A. unmixed franking of “2500th Anniversary of B.E.” 5st.(#391) on obverse and 5st.(#391), 25st.(#395)x3 and 1.25b.(#398)x7 totalling 9.60b. tied by SAKON (PDR-03D) cds 10.9.2500. On reverse also bearing BANGKOK G.P.O. (BSR-07B) transit cds dated 13.9.2500 and PHILADELPHIA arrival cds dated 18 SEP 1957. On obverse bearing SAKNNAKHON registration label no. 0351. Fine. 100% clear strike. F.(1)
2500 ซองลงทะเบียนส่งทางอากาศจากสกลนครไปสหรัฐอเมริการ ผนึกแสตมป์ “ชุด 25 พุทธศตวรรษ” ไม่ปะปนกับชุดอื่นๆ ด้านหน้าผนึก ราคา 5สต.(#391) และด้านหลังผนึก ราคา 5สต.(#391), 25สต.(#395)x3 และ 1.25บ.(#398)x7 รวมเป็นค่าส่ง 9.60บ. ประทับตราสกลนคร (PDR-03D) วันที่ 10.9.2500 ด้านหลังมีตราผ่านไปรษณีย์กลาง (BSR-07B) วันที่ 13.9.2500 และตรารับ PHILADELPHIA วันที่ 18 SEP 1957 ด้านหน้ามีป้ายลงทะเบียน ปณ. สกลนคร หมายเลข 0351 สภาพดี ตราชัด 100% F.(1)

Auction Result for LOT NO:115:   unsold

more details

LOT NO: 116    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1960 “Refugee Year” 50st.-2b. (#407-08) complete set of 2 values in full sheet of 100 totalling 2 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. F.(200)CV=6,000THB.
2503 “ชุดปีสากลแห่งผู้ลี้ภัย” 50สต.-2บ. (#407-08) ครบชุด 2 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 100 ดวง รวม 2 แผ่นหรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีF.(200)CV=6,000THB.

Auction Result for LOT NO:116:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 117    meaning meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1960 “Refugee Year” 50t.-2b. (#407-8) complete set of 2 in in full sheet of 100, fresh, unmounted mint, VF.(200) CV=6,000THB.
2503 ชุด “ปีลี้ภัย” 50สต.-2บ.(#407-8) ครบชุดยังไม่ใช้ 2 ดวง เต็มแผ่น 100 ดวง สีสด VF(200) CV=6,000THB.

Auction Result for LOT NO:117:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 118    meaning meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1960 Refugee Year 50st.-2b. (#407-8) complete set of 2 in full sheet of 100, fresh, unmounted mint, VF.(200) CV=6,000THB.
2503 ชุดปีลี้ภัย 50สต.-2บ.(#407-8) ครบชุดยังไม่ใช้ 2 ดวง เต็มแผ่น 100 ดวง สีสด VF(200) CV=6,000THB.”

Auction Result for LOT NO:118:   Sold at THB 3100

more details

LOT NO: 119    meaning meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1961 “50th Anniversary of Thai Scouts” 50st.-2b. (#444-46) complete set of 3 values in full sheet of 100 totalling 6 sheets or 200 sets. Unmounted mint. Fine. Unaccounted for 20 official first Day Covers. Inspection suggested. F.(600)CV=30,000THB.
2504 “ชุด 50 ปี ลูกเสือไทย” 50สต.-2บ. (#444-46, Hobby#420-22) ครบชุด 3 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 100 ดวง รวม 6 แผ่น หรือ 200 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ยังมีซองวันแรกจำหน่าย 20 ซองไม่คิดมูลค่า ควรตรวจสอบ F.(600)CV=30,000THB.

Auction Result for LOT NO:119:   unsold

more details

LOT NO: 120    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
1961 King Rama IX 3rd Definitive Series 3b.(#433)x4 and 40b.(#439)x 22 either in pair or single. Used. Fine. Inspection suggested. F.(26)
2504 แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุด 3 ราคา 3บ.(#433) 4 ดวง และ 40บ.(#439) 22 ดวงเป็นคู่หรือดวงเดี่ยว ใช้แล้ว สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(26)

Auction Result for LOT NO:120:   unsold

more details

LOT NO: 121    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
1962 “Century 21 Exposition” 50st.-2b. (#455-56) complete set of 2 values in full sheet of 50 totalling 2 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Unaccounted for 10 official first day covers. F.(100)CV=12,000THB.
2505 “ชุดงานแสดงสินค้านานาชาติ” 50สต.-2บ. (#455-56) ครบชุด 2 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 2 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ยังมีซองวันแรกจำหน่าย 10 ซองไม่คิดมูลค่า F.(100)CV=12,000THB.

Auction Result for LOT NO:121:   Sold at THB 8600

more details

LOT NO: 122    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1962 Picture postcard sent from Bangkok to Sweden affixed with King Rama IX 1st Series solo 3b. (#325) tied by BANGKOK G.P.O. (BSR-07A) cds dated 10.1.62. On obverese bearing rubberstamp “A.V. 2” in black ink. Fine. 100% clear strike. F.(1)
2505 ไปรษณียบัตรภาพส่งจากกรุงเทพฯ ไปสวีเดน ผนึกแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 1 ราคา 3บ. (#325) ดวงเดียว ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BSR-07A) วันที่ 10.1.62. ด้านหน้าประทับตรายางด้วยหมึกสีดำ คำว่า “A.V. 2” สภาพดี ตราชัด 100% F.(1)

Auction Result for LOT NO:122:   Sold at THB 3800

more details

LOT NO: 123    meaning meaning
Starting: THB 14000   Approx: € 350  Download Blank POST-BID
1963 “Freedom From Hunger” 20st.-50st.(#465-66) complete set of 2 values in full sheet of 100 totalling 8 sheets or 400 sets. Unmounted mint. Fine. Unaccounted for 5 official first day covers. F.(800)CV=28,000THB.
2506 “ชุดต่อต้านความอดอยากr” 20สต.-50สต.(#465-66) ครบชุด 2 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 100 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 400 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ยังมีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(800)CV=28,000THB.

Auction Result for LOT NO:123:   Sold at THB 15500

more details

LOT NO: 124    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1963 Incoming Mail - Cover sent from HARRODS in London to Bangkok addressed to H.M. QUEEN Rambhai Barn itied by machine franking cancellation dated 1 FEB 1963 at postal rate of 2-1/2 pounds. On reverse bearing BANGKOK 11 arrival cds dated 11.3.2506 and on obverse bearing a boxed “SUKHOTHAI PALACE OFFICE” date 11 March 06. Two punching at lower left of cover and rusted mark of paper clip on the lower right otherwise very fine. Very interesting. Rare. Inspection suggested. F.(1)
2506 จดหมายขาเข้า - ซองส่งจากบริษัท HARRODS ในลอนดอน มากรุงเทพฯ จ่าหน้าถึงสมเด็จพระราชินี รำไพพรรณี ประทับตราเครื่อง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 1963 อัตราค่าส่ง 2-1/2 ปอนด์ ด้านหลังมีตรารับกรุงเทพฯ 11 วันที่ 11.3.2506 และด้านหน้ามีตราสี่เหลี่ยมหมึกสีดำ “สำนักงานวังสุโขทัย วันที่ 11 มีนาคม 06 ด้านซ้ายล่าง เจาะรูสองรู ด้านขวามีรอยสนิมของคลิปมิฉะนั้นสภาพดีมาก น่าสนใจมาก หายาก ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:124:   unsold

more details

LOT NO: 125    meaning meaning
Starting: THB 7500   Approx: € 187  Download Blank POST-BID
1967 “50th Anniversary of National Flag” 50st.-2b. (#574-75) complete set of 2 values in full sheet of 50 totalling 2 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 4 official first day cover unaccounted for. F.(200)CV=15,000THB.
2510 “ชุดฉลองธงชาติไทย 50 ปี “ 50สต.-2บ. (#574-75) ครบชุด 2 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 2 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 4 ซองไม่คิดมูลค่า F.(200)CV=15,000THB.

Auction Result for LOT NO:125:   Sold at THB 15000

more details

LOT NO: 126    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
1967-82 Lot of commemorative postage stamps issued in period of 1967-82 totalling 20 different issues included Thai Bird 1st Series (#548-55), Thai Fish 2nd Series (#580-87), Butterfiles 1st Series (#588-91), etc. Unmounted mint. Fine but some issues stained. According to owner, basing on Hobby's catalog total CV=17,220THB. Inspection suggested. F.(20 issues)
2510-25 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกที่ออกในช่วงปี 2510-25 จำนวน 20 ชุดแตกต่างกัน ประกอบด้วย ชุดนกไทย ชุดที่ 1 (#548-55), ชุดปลาไทย ชุดที่ 2 (#580-87), ชุดผีเสื้อ ชุดที่ 1 (#588-91) เป็นต้น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีแต่บางชุดเป็นสนิมที่ด้านหลัง เจ้าของใช้แค๊ตตาล็อต Hobby คำนวณราคารวม CV=17,220 บาท ควรตรวจสอบ F.(20 issues)

Auction Result for LOT NO:126:   unsold

more details

LOT NO: 127    meaning meaning
Starting: THB 19000   Approx: € 475  Download Blank POST-BID
1968 “36th Birthday of Queen Sirikit” 50st.-5b. (#592-95) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 4 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 2 official first day cover (set of 2) unaccounted for. F.(200)CV=37,500THB.
2511 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบของสมเด็จพระราชินีนาถ” 50สต.-5บ. (#592-95) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 4 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 2 ชุด (ชุดหนึ่งมี 2 ซอง) ไม่คิดมูลค่า F.(200)CV=37,500THB.

Auction Result for LOT NO:127:   Sold at THB 86000

more details

LOT NO: 128    meaning meaning
Starting: THB 8800   Approx: € 220  Download Blank POST-BID
1968 “International Letter Writing Week” 50st.-3b. (#597-600) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 4 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 3 official first day cover unaccounted for. F.(200)CV=17,500THB.
2511 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 50สต.-3บ. (#597-600) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 4 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 3 ซองไม่คิดมูลค่า F.(200)CV=17,500THB.

Auction Result for LOT NO:128:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 129    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1968 Airmail cover sent from Chiengkhong to U.S.A. affixed 36th Birthday of Queen Sirikit 5b. (#595)x2 and other totalling 11b. tied by CHIENGKHONG (PSR-04A) cds dated 29.11.2511. On reverse bearing CHIENGRAI machine transit cancellation dated 1 DEC 1968. The flap bearing handwriting indicate the sender in Laos. The cover was folded at the lower part otherwise very fine. Inspection suggested. F.(1)
2511 ซองจดหมายส่งทางอากาศจากเชียงของไปสหรั,อเมริกา ผนึกแสตมป์ชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบของสมเด็จพระราชินีนาถ 5บ. (#595)x2 และดวงอื่น รวมค่าส่ง 11บ. ประทับตราเชียงของ (PSR-04A) วันที่ 29.11.2511 ด้านหลังมีตราผ่านเครื่องของ ปณ. เชียงราย วันที่ 1 ธันวาคม 1968 ฝาซองเขียนด้วยลายมือบอกให้รู้ว่าผู้ส่งอยู่ที่ประเทศลาว ด้านล่างซองมีรอยพับมิฉนั้นสภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:129:   unsold

more details

LOT NO: 130    meaning meaning
Starting: THB 8200   Approx: € 205  Download Blank POST-BID
1969 “Thai Classical Dance” 50st.-3b. (#607-10) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 4 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(200)CV=16,250THB.
2512 “ชุดรำไทย” 50สต.-3บ. (#607-10) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 4 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(200)CV=16,250THB.

Auction Result for LOT NO:130:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 131    meaning meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1969-71 Lot of 2 issues of single value commemorative postage stamps included Tin 2b.(#616) and Corn 2b.(#659). Both in full sheet of 50. Unmounted mint. Fine. Inspection suggested. F.(100)CV=9,500THB.
2512-14 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุดจำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย ชุดส่งเสริมสินค้าออก-ดีบุก 2บ.(#616) และชุดส่งเสริมสินค้าออก-ข้าวโพด 2บ.(#659) ทั้งคู่เต็มแผ่น 50 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(100)CV=9,500THB.

Auction Result for LOT NO:131:   unsold

more details

LOT NO: 132    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1969-71 Lot of 3 issues of single value commemorative postage stamps included Tin 2b.(#616); Corn 2b.(#659); and Visit Asean Year 4b.(#665). All in full sheet of 50. Unmounted mint. Tone on reverse but still fine. Inspection suggested. F.(150)CV=12,500THB.
2512-14 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุดจำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย ชุดส่งเสริมสินค้าออก-ดีบุก 2บ.(#616); ชุดส่งเสริมสินค้าออก-ข้าวโพด 2บ.(#659); และชุดปีแห่งการเยือนอาเซี่ยน 4บ.(#665) ทั้งหมดเต็มแผ่น 50 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ด้านหลังเหลืองแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(150)CV=12,500THB.

Auction Result for LOT NO:132:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 133    meaning meaning
Starting: THB 2900   Approx: € 72  Download Blank POST-BID
1970-96 Lot of 19 single value commemorative postage stamps Issues included Satellite Communications 50st.(#628), Population Cencus 1b.(#629), etc. All in full sheet of 50 totalling 19 sheets. Unmounted mint. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1000)CV=14,950THB.
2513-39 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุดจำนวน 19 ชุด ประกอบด้วย ชุดการสื่อสารดาวเทียม 50สต.(#628), ชุดสำรวจสำมโนประชากร 1บ.(#629), เป็นต้นทั้งหมดชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 19 แผ่น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1000)CV=14,950THB.

Auction Result for LOT NO:133:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 134    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1970-96 Lot of 20 single value commemorative postage stamps Issues included Productivity Year 50st.(#626), Population Cencus 1b.(#629), etc. All in full sheet of 50 totalling 20 sheets. Unmounted mint. Mostly fine. Inspection suggested. F.(1000)CV=14,800THB.
2513-39 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุดจำนวน 20 ชุด ประกอบด้วย ชุดปีเพิ่มผลผลิต 50สต.(#626), ชุดสำรวจสำมโนประชากร 1บ.(#629), เป็นต้นทั้งหมดชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 20 แผ่น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ส่วนใหญ่สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(1000)CV=14,800THB.

Auction Result for LOT NO:134:   Sold at THB 5600

more details

LOT NO: 135    meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1970-97 Lot of commemorative postage stamps on topic of “UN Day”, “Red Cross” and “Children Day”. Mostly in full sheet of 50 totalling 19 sheets. Unmounted mint. Mostly fine but few sheets stained at margin. Inspection suggested. F.(19)CV=19,550THB.
2513-40 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกในหัวข้อ “วันสหประชาชาติ”, “กาชาด” และ “วันเด็ก” ส่วนใหญ่เต็มแผ่น 50 ดวง รวม 19 แผ่น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ ส่วนใหญ่สภาพดีแต่มีบางแผ่นเป็นสนิมตามชานกระดาษ ควรตรวจสอบ F.(19)CV=19,550THB.

Auction Result for LOT NO:135:   Sold at THB 6400

more details

LOT NO: 136    meaning meaning
Starting: THB 6500   Approx: € 162  Download Blank POST-BID
1971 “Buddhist Holy Place” 50st.-4b. (#655-58) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 4 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(200)CV=12,500THB.
2514 “ชุดปูชนียสถาน” 50สต.-4บ. (#655-58) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 4 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(200)CV=12,500THB.

Auction Result for LOT NO:136:   Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 137    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1971 “International Letter Writing Week” 50st.-3b. (#669-72) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 8 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(400)CV=20,000THB.
2514 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 50สต.-3บ. (#669-72) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(400)CV=20,000THB.

Auction Result for LOT NO:137:   Sold at THB 16500

more details

LOT NO: 138    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1971 “Thai Rural Life” 50st.-3b. (#675-78) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 8 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(400)CV=20,000THB.
2514 “ชุดชีวิตไทยในชนบท” 50สต.-3บ. (#675-78) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(400)CV=20,000THB.

Auction Result for LOT NO:138:   Sold at THB 19500

more details

LOT NO: 139    meaning meaning
Starting: THB 18000   Approx: € 450  Download Blank POST-BID
1971 “THAIPEX'71” 3.20b.(#667-68) complete set of 2 values in full sheet of 25 setsx4(100) all with different constant varieties on each positions clearly shown, fresh, rare for full sheet in this condition; additional 10 pairs of official first day covers unaccounted for. F.(800)CV=35,000THB.
”2514 “งานแสดงฯ” ครบชุดสองบล็อก เต็มแผ่น 25 ชุด อย่างละสี่แผ่น รวม 100ชุด ทุกชุดมีความแตกต่างกันหมดตามตำแหน่ง เหมาะแก่การศึกษา สีสด หายากมากในสภาพนี้ มีเพิ่มซองวันแรกจำหน่ายจำนวน 10 คู่ไม่คิดมูลค่า F.(800)CV=35,000THB.

Auction Result for LOT NO:139:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 140    meaning meaning
Starting: THB 11000   Approx: € 275  Download Blank POST-BID
1971 “World Fellowship of Buddhists” 50st.-3b. (#660-63) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 8 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(400)CV=22,000THB.
2514 “ชุดองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์” 50สต.-3บ. (#660-63) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(400)CV=22,000THB.

Auction Result for LOT NO:140:   Sold at THB 21000

more details

LOT NO: 141    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
1971&1974 Lot of 2 commemorative issues included 1971 “Visit Asean Year” 4b. (#665)x1 sheet and 25 FDC and 1974 “Elephant Round-up” 4b. (#796)x2 sheets and 4 FDC. Both single value set in full sheet of 50. Unmounted mint. Fine. Unaccounted for FDC. F.(150)CV=12,000THB.
2514&17 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึก 2 ชุด ประกอบด้วย 1971 “ชุดปีแห่งการเยือนซี่ยน ปี 2514” 4บ. (#665)x1 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 25 ซอง และ “ชุดคล้องช้าง ปี 2517” 4บ. (#796)x2 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 4 ซอง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวงทั้งสองชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ซองวันแรกจำหน่ายไม่คิดมูลค่า F.(150)CV=12,000THB.

Auction Result for LOT NO:141:   Sold at THB 8800

more details

LOT NO: 142    meaning meaning
Starting: THB 7800   Approx: € 195  Download Blank POST-BID
1971-72 Lot of 3 different single value commemorative stamps in full sheet of 50 included 1. “Silver Jubilee” (664)x2 and 25 FDC, 2. “60th Ann. of Thai Scouts” (#666)x3 and 39 official and private FDC, and. 3. “72th Birthday of Princess Mother” (#718)x2 and 5 FDC. Unmounted mint. All FDC unaccounted for. F.(350)CV=15,500THB.
2514-15 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุด ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง 3 ชุดแตกต่างกัน ประกอบด้วย 1. “ชุดรัชดาภิดษก” (664)x2 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 25 ซอง, 2. “ชุดฉลองครบรอบ 60 ปีคณะลูกเสือแห่งชาติ” (#666)x3 แผ่นและซองวันแรกจำหน่ายของทางการและเอกชน 39 ซอง, และ. 3. “ชุดวันพระราชสมภพครบ 6 รอบของสมเด็จย่า” (#718)x2 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี นอกจากนี้ยังมีซองวันแรกจำหน่ายแต่ไม่คิดมูลค่า F.(350)CV=15,500THB.

Auction Result for LOT NO:142:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 143    meaning meaning
Starting: THB 17500   Approx: € 437  Download Blank POST-BID
1971-82 Mixed lot of 12 different single value commemorative issues included 1. “Veterans Day” (#726)x3 plus 30 FDC, 2. “Human Rights Year” (#775)x2 plus 5 FDC, 3. “Siriraj Hospital” (#779)x3 plus 5 FDC, etc. Also included 1981 “The First Express Way” 1b.-5b.(#1055-56) set of 2 totalling 50 sets. All issues in full sheet of 50 in total of 34 sheets. Mostly with first day covers. Unmounted mint. Fine. FDC unaccounted for. F.(1,700)CV=34,200THB.
2514-25 ล็อตรวมแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุดรวม 12 ชุดแตกต่างกัน เช่น 1. “ชุดวันทหารผ่านศึก” (#726)x3 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 30 ซอง, 2. “ชุดปีสากลแห่งสิทธิมนุษยชน” (#775)x2 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 5 ซอง, 3. “ชุดโรงพยาบาลศิริราช” (#779)x3 แผ่นและซองวันแรกจำหน่าย 5 ซอง, เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี “ชุดทางด่วนสายแรก” 1บ.-5บ.(#1055-56) สองดวงชุด รวม 50 ชุด ทุกแผ่นเป็นชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวมทั้งสิ้น 34 แผ่น ส่วนใหญ่ทุกชุดมีซองวันแรกจำหน่ายด้วยแต่ไม่คิดมูลค่า ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดีF.(1,700)CV=34,200THB.

Auction Result for LOT NO:143:   Sold at THB 17500

more details

LOT NO: 144    meaning meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
1971-97 Lot of 7 single value commemorative postage stamps Issues included Silver Jubilee 50st.(#664); 84th Birthday Princess Mother 1.50b.(#1163); 90th Birthday Princess Mother 2b.(#1476); etc. All in full sheet of 50 totalling 7 sheets. Unmounted mint. Fine. Inspection suggested. F.(350)CV=6,050THB.
2514-40 กลุ่มแสตมป์ที่ระลึกดวงเดียวชุดจำนวน 7 ชุด ประกอบด้วย ชุดรัชดาภิเษก 50สต.(#664); ชุดฉลองวันพระราชสมภพครบ 7 รอบสมเด็จย่า 1.50บ.(#1163); ชุด 90 พรรษาสมเด็จย่า 2บ.(#1476); และอื่นๆ ทั้งหมดชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 7 แผ่น ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(350)CV=6,050THB.

Auction Result for LOT NO:144:   Sold at THB 3500

more details

LOT NO: 145    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1972 King Rama IX 5th Definitive Series 10st.-100b. (#688-704) complete set of 17 values. Unmounted mint. Very fine. VF.(17)CV=4,200THB.”
2515 ชุดพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 5 10สต.-100บ. (#688-704) ครบชุด 17 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี VF.(17)CV=4,200THB.

Auction Result for LOT NO:145:   Sold at THB 4700

more details

LOT NO: 146    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1972 “Ancient Thai Costumes” 50st.-2b. (#679-82) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 8 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(400)CV=20,000THB.
2515 “ชุดเครื่องแต่งกายไทยในสมัยโบราณ” 50สต.-2บ. (#679-82) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(400)CV=20,000THB.

Auction Result for LOT NO:146:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 147    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
1972 “Hill Tribes” 50st.-5b. (#684-87) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 4 sheets or 50 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(200)CV=24,000THB.
2515 “ชุดชาวเขา” 50สต.-5บ. (#684-87) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 4 แผ่น หรือ 50 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(200)CV=24,000THB.

Auction Result for LOT NO:147:   Sold at THB 22000

more details

LOT NO: 148    meaning meaning
Starting: THB 17000   Approx: € 425  Download Blank POST-BID
1972 “International Letter Writing Week” 75st.-3b. (#719-22) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 8 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. Additional 6 official first day cover unaccounted for. F.(400)CV=34,000THB.
2515 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 75สต.-3บ. ((#719-22) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี มีซองวันแรกจำหน่าย 6 ซองไม่คิดมูลค่า F.(400)CV=34,000THB.

Auction Result for LOT NO:148:   Sold at THB 40000

more details

LOT NO: 149    meaning meaning
Starting: THB 16000   Approx: € 400  Download Blank POST-BID
1972 “National Costumes of Thai Women” 75st.-5b. (#710-13) complete set of 4 values in full sheet of 50 totalling 8 sheets or 100 sets. Unmounted mint. Fine. Light brown gum. Additional 5 official first day cover unaccounted for. F.(400)CV=32,000THB.
2515 “ชุดเครื่องแต่งกายสตรีไทย” 75สต.-5บ. (#710-13) ครบชุด 4 ดวง ชนิดเต็มแผ่น 50 ดวง รวม 8 แผ่น หรือ 100 ชุด ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี กาวสีน้ำตาลอ่อน มีซองวันแรกจำหน่าย 5 ซองไม่คิดมูลค่า F.(400)CV=32,000THB.

Auction Result for LOT NO:149:   Sold at THB 16500
Found 1483 items, showing 101 to 150.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 30th September 2017 & 1st October 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price