รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 1483 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 50    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1996 “50th Ann. Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 2nd Series” 3b.(Sakserm#1902, Hobby #1649) showing “The Royal Ablutions Ceremony” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 2,000 THB./piece. VF.(8)
2539 “ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#1902, Hobby #1649) แบบ “พระราชพิธีสรงพระมูรธาภิเษก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 2,000 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:50:   Sold at THB 25000

more details

LOT NO: 51    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1996 “50th Ann. Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 2nd Series” 3b.(Sakserm#1903, Hobby #1650) showing “The Piring of the Libation” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2539 “ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#1903, Hobby #1650) แบบ “ทรงหลั่งทักษิโณทก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:51:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 52    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1996 “50th Ann. Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 2nd Series” 3b.(Sakserm#1904, Hobby #1651) showing “The Grand Audience” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2539 “ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#1904, Hobby #1651) แบบ “เสด็จออกมหาสมาคม” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:52:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 53    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1996 “50th Ann. Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 2nd Series” 3b.(Sakserm#1905, Hobby #1652) showing “The Royal Progress by Land” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2539 “ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#1905, Hobby #1652) แบบ “เสด็จฯ โดยขบวนราบใหญ่” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:53:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 54    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1996 “50th Ann. Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 2nd Series” 3b.(Sakserm#1906, Hobby #1653) showing “The Audience from the Balcony” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2539 “ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#1906, Hobby #1653) แบบ “เสด็จฯ ออกสีหบัญชร” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:54:   Sold at THB 24000

more details

LOT NO: 55    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1996 “50th Ann. Celebrations of H.M.'s Accession to the Throne 5th Series” 9b.(Sakserm#1940, Hobby #1677) showing “Narai Song Suban” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2539 “ชุดฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ชุดที่ 5” 9บ.(Sakserm#1940, Hobby #1677) แบบ “เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:55:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 56    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Waterfowls” 3b.(Sakserm#1986, Hobby #1708) showing “Black - winged Stilt” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุดนกน้ำ” 3บ.(Sakserm#1986, Hobby #1708) แบบ “นกตีนเทียน” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:56:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 57    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Waterfowls” 3b.(Sakserm#1987, Hobby #1709) showing “Bronze - winged Jacana” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุดนกน้ำ” 3บ.(Sakserm#1987, Hobby #1709) แบบ “นกพริก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:57:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 58    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Waterfowls” 7b.(Sakserm#1988, Hobby #1710) showing “Painted Stork” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุดนกน้ำ” 7บ.(Sakserm#1988, Hobby #1710) แบบ “นกกาบบัว” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:58:   Sold at THB 12500

more details

LOT NO: 59    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Waterfowls” 7b.(Sakserm#1989, Hobby #1711) showing “Pheasant - tailed Jacana” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุดนกน้ำ” 7บ.(Sakserm#1989, Hobby #1711) แบบ “นกอีแจว” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:59:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 60    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “International Letter Writing Week” 3b.(Sakserm#2034, Hobby #1740) showing “Thai tricycle first type” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 3บ.(Sakserm#2034, Hobby #1740) แบบ “สามล้อแบบแรก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:60:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 61    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “International Letter Writing Week” 3b.(Sakserm#2034, Hobby #1741) showing “Thai tricycle with side seat” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 3บ.(Sakserm#2034, Hobby #1741) แบบ “สามล้อแบบพ่วงข้าง” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 62    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “International Letter Writing Week” 9b.(Sakserm#2036, Hobby #1742) showing “Motor - tricycle” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 9บ.(Sakserm#2036, Hobby #1742) แบบ “สามล้อเครื่อง” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 63    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “International Letter Writing Week” 9b.(Sakserm#2037 Hobby #1743) showing “Tuk-Tuk” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดสัปดาห์สากลแห่งการเขียนจดหมาย” 9บ.(Sakserm#2037 Hobby #1743) แบบ “สามล้อตุ๊ก-ตุ๊ก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:63:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 64    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Thailand-Singapore Joint Issue” 2b.(Sakserm#2039 Hobby #1744) showing “Drupa morum” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดไทย-สิงคโปร์” 2บ.(Sakserm#2039 Hobby #1744) แบบ “หอยมะระปากม่วง” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:64:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 65    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Thailand-Singapore Joint Issue” 2b.(Sakserm#2040 Hobby #1745) showing “Nerita chamelon” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดไทย-สิงคโปร์” 2บ.(Sakserm#2040 Hobby #1745) แบบ “หอยฟันกระต่าย” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:65:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 66    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Thailand-Singapore Joint Issue” 9b.(Sakserm#2041 Hobby #1746) showing “Littoraria” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดไทย-สิงคโปร์” 9บ.(Sakserm#2041 Hobby #1746) แบบ “หอยลิทเทอราเรีย” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:66:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 67    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Thailand-Singapore Joint Issue” 9b.(Sakserm#2042 Hobby #1747) showing “Cryptospira” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุดไทย-สิงคโปร์” 9บ.(Sakserm#2041 Hobby #1746) แบบ “หอยครองแครง” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:67:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 68    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1997 “Royal Barge Suphannahong” 9b.(Sakserm#2045, Hobby #1749) showing “Royal Barge Suphannahong” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” 9บ.(Sakserm#2045, Hobby #1749) แบบ “ชุดเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:68:   Sold at THB 13500

more details

LOT NO: 69    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 2b.(Sakserm#2052, Hobby #1754) showing “H.M. the King playing the saxophone” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 2,000 THB./piece. VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 2บ.(Sakserm#2052, Hobby #1754) แบบ “ในหลวงทรงแซกโซโฟน” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 2,000 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:69:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 70    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 2b.(Sakserm#2053, Hobby #1755) showing “H.M. the King painting a picture” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 2บ.(Sakserm#2053, Hobby #1755) แบบ “ในหลวงทรงวาดภาพ” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:70:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 71    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 2b.(Sakserm#2054, Hobby #1756) showing “H.M. the King building a sail-boat” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 2บ.(Sakserm#2054, Hobby #1756) แบบ “ในหลวงทรงต่อเรือใบ” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:71:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 72    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 2b.(Sakserm#2055, Hobby #1757) showing “H.M. the King dressed in national sports uniform” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 2บ.(Sakserm#2055, Hobby #1757) แบบ “ในหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดนักกีฬาทีมชาติไทย” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:72:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 73    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 6b.(Sakserm#2056, Hobby #1758) showing “H.M. the King taking photograph” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 6บ.(Sakserm#2056, Hobby #1758) แบบ “ในหลวงทรงถ่ายภาพ” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:73:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 74    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 7b.(Sakserm#2057, Hobby #1759) showing “H.M. the King writing” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 7บ.(Sakserm#2057, Hobby #1759) แบบ “ในหลวงทรงพระอักษร” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:74:   Sold at THB 30000

more details

LOT NO: 75    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1997 “H.M. the King 70th Anniversary” 9b.(Sakserm#2058, Hobby #1760) showing “H.M. the King feeding data into computer” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine.VF.(8)
2540 “ชุด 70 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาบที่ 9” 9บ.(Sakserm#2058, Hobby #1760) แบบ “ในหลวงทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 26000

more details

LOT NO: 76    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 1st Series” 6b.(Sakserm#2163, Hobby #1845) showing “Chitralada Villa of Dusit Palace” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2542”ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 1” 6บ.(Sakserm#2163, Hobby #1845) แบบ “พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:76:   Sold at THB 11500

more details

LOT NO: 77    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 1st Series” 6b.(Sakserm#2164, Hobby #1846) showing “Phu Phing Ratchaniwet Palace” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 1” 6บ.(Sakserm#2165, Hobby #1847) แบบ “พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:77:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 78    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 1st Series” 6b.(Sakserm#2165, Hobby #1847) showing “Phu Phan Ratchaniwet Palace” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 1,200 THB./piece. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 1 “ 6บ.(Sakserm#2165, Hobby #1847) แบบ “พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 1,200 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 79    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 1st Series” 6b.(Sakserm#2166, Hobby #1848) showing “Thaksin Ratchaniwet Palace” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 1” 6บ.(Sakserm#2166, Hobby #1848) แบบ “พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:79:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 80    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 3b.(Sakserm#2188, Hobby #1862) showing “The young King Bhumibol and the late Prince Father” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. Average only less than 2,000 THB./piece. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#2188, Hobby #1862) แบบ “ในหลวงและพระบรมราชชนก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด ราคาเฉลี่ยน้อยกว่า 2,000 บาท/ดวง เท่านั้น VF.(8)

Auction Result for LOT NO:80:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 81    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 3b.(Sakserm#2189, Hobby #1863) showing “Princess Mother and her children” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#2189, Hobby #1863) แบบ “สมเด็จย่าและราชโอรสและราชธิดา” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:81:   Sold at THB 28000

more details

LOT NO: 82    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 3b.(Sakserm#2190, Hobby #1864) showing “King Bhumibol and the late King Ananda Mahidol in childhood” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 3บ.(Sakserm#2163, Hobby #1845) แบบ “ในหลวงและรัชกาลที่ 8 ครั้งทรงพระเยาว์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:82:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 83    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 6b.(Sakserm#2191, Hobby #1865) showing “King Bhumibol and the late King Ananda Mahidol in military uniform” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 6บ.(Sakserm#2190, Hobby #1864) แบบ “ในหลวงและรัชกาลที่ 8 ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหาร” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:83:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 84    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 6b.(Sakserm#2192, Hobby #1866) showing “Their Majestties the king and Queen on their wedding day” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 6บ.(Sakserm#2192, Hobby #1866) แบบ “ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:84:   Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 85    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 6b.(Sakserm#2193, Hobby #1867) showing “King Bhumibo during the coronation ceremony” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 6บ.(Sakserm#2193, Hobby #1867) แบบ “ในหลวงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:85:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 86    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 12b.(Sakserm#2194, Hobby #1868) showing “King Bhumibol in Buddhist monk” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542”ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 12บ.(Sakserm#2194, Hobby #1868) แบบ “ในหลวงทรงผนวช” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:86:   Sold at THB 32000

more details

LOT NO: 87    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 12b.(Sakserm#2195, Hobby #1869) showing “Royal Family” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542”ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 12บ.(Sakserm#2195, Hobby #1869) แบบ “พระราชวงศ์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:87:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 88    meaning
Starting: THB 15000   Approx: € 375  Download Blank POST-BID
1999 “H.M. the King 6th Cycle Birthday Ann. 2nd Series” 12b.(Sakserm#2196, Hobby #1870) showing “King Bhumibol in Royal robe” 8 different perforated progressive proofs by Helio Courvoisier Switzerland on issued gummed paper showing 8 stages of printing processes. Exhibit items. Fresh and very fine. VF.(8)
2542 “ชุดเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ชุดที่ 2” 12บ.(Sakserm#2196, Hobby #1870) แบบ “ในหลวงในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์” progressive proof 8 ดวงชนิดปรุรู ของ Helio Courvoisier สวิสเซอร์แลนด์ บนกระดาษกาวที่ออกใช้จริง แสดงกรรมวิธีในการพิมพ์ 8 ขั้นตอน สีสดและสภาพดีมาก เหมาะสำหรับการประกวด VF.(8)

Auction Result for LOT NO:88:   Sold at THB 31000

more details

LOT NO: 89    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1947 King Rama IX 1st Definite Series 5st.-20b.(#319-28) complete set of 10 values in total of 40 sets. Used. Fine. Good for dealers. Inspection suggested. F.(40)CV=24,000THB.
2490 ชุดพระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 1 ราคา 5สต.-20บ.(#319-28) ครบชุด 10 ดวง รวม 40 ชุด ใช้แล้ว สภาพดี เหมาะสำหรับพ่อค้า F.(40)CV=24,000THB.

Auction Result for LOT NO:89:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 90    meaning meaning
Starting: THB 3500   Approx: € 87  Download Blank POST-BID
1947 Private First Day Cover affixed with Coming of Age Issue 5st.-50st.(#328-33) error with value 10st.(#330) paper fold before printing. All stamps tied by BANGKOK G.P.O. (BSR-07B) cds dated 5.12.47. Fine. Error on cover rare. F.(1) 
2490 ซองวันแรกจำหน่ายจัดทำโดยเอกชนผนึกแสตมป์ชุดบรรลุนิติภาวะ 5สต.-50สต.(#328-33) ตลกแสตมป์ราคา 10สต.(#330) กระดาษพับก่อนพิมพ์ แสตมป์ทั้งหมดประทับตราไปรษณีย์กลาง (BSR-07B) วันที่ 5.12.47 สภาพดี ตลกบนซองหายาก F.(1) 

Auction Result for LOT NO:90:   unsold

more details

LOT NO: 91    meaning
Starting: THB 25000   Approx: € 625  Download Blank POST-BID
1947-65 Mixed lot of definitive and commemorative postage stamps totalling 7 issues. Definitive stamps included 1st Series (#319-28), 2nd Series (#342-55), 3rd Series (#422-39), and 4th Series (#472-90) missing 75st.(#478). Commemorative stamps included Coming of Age (#329-33), Coronation (#334-41), 36th Birthday of King Bhumibol (#498-99), and 15th Anniversary of Royal Wedding (#507-08). Unmounted mint. Mixed condition. Inspection suggested. F.(7 issues)CV=80,500THB.
2490-2508 ล็อตรวมของแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 และแสตมป์ที่ระลึกรวม 7 ชุด แสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ประกอบด้วย ชุดที่ 1 (#319-28), ชุดที่ 2 (#342-55), ชุดที่ 3 (#422-39), และชุดที่ 4 (#472-90) ขาดชนิดราคา 75สต.(#478) แสตมป์ที่ระลึกประกอบด้วย ชุดบรรลุราชนิติภาวะ (#329-33), ชุดบรมราชาภิเษก (#334-41), ชุดเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 3 รอบ (#498-99) และชุดราชาภิเษกสมรสครบ 15 ปี (#507-08) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพปะปนกัน ควรตรวจสอบ F.(7 ชุด)CV=80,500THB.

Auction Result for LOT NO:91:   unsold

more details

LOT NO: 92    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1949 - Cover sent from Bangkok to U.S.A. affixed with King Rama IX 1st Definitive Series 10st.(320) in 2 strips of 5 in total of 1.00 Baht tied by BANGKOK G.P.O. (BSR-07A) cds dated 19.2.49. Very fine. Several single denomination on cover rare. VF.(1)
2492 - ซองจดหมายจากกรุงเทพฯ ไปสหรัฐอเมริกา ผนึกแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุดที่ 1 10สต.(320) เป็นแถวแนวนอน 5ดวง 2 แถว รวมค่าส่ง 1.00 บาท ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BSR-07A) วันที่ 19.2.49 สภาพดีมาก ราคาเดียวจำนวนมากๆ บนซองหายาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:92:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 93    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1950 - Coronation 5st.-3b. (#334-41) complete set of 8 values in 2 sets and various duplicates of all denomination except 15st. (#336). Also included King Rama IX 2nd Definitive Series 2b.(#351)x26 and 5b.(#353)x22. Used. Fine. Inspection suggested. F.(104)CV=4,590THB.
2493 - ชุดบรมราชาภิเษก 5สต.-3บ. (#334-41) ครบชุด 8 ดวง จำนวน 2 ชุดและแสตมป์ซ้ำทุกราคายกเว้น 15สต. (#336) นอกจากนี้ยังมีแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 ชุด 2 ราคา 2บ.(#351)x26 และ 5บ.(#353)x22 ทั้งหมดเป็นแสตมป์ใช้แล้ว สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(104)CV=4,590THB.

Auction Result for LOT NO:93:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 94    meaning meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
1950 “Coronation” 15st. (#336) in full sheet of 100 x 2 sheets, unmounted mint, light even brown gum, still look fresh. CV=36,000THB. (200)
2493 ชุด “บรมราชาภิเษก” 15สต. ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 100ดวง x 2 แผ่น กาวเหลืองอ่อนๆ แต่ยังดูดีมาก CV=36,000THB. (200)

Auction Result for LOT NO:94:   unsold

more details

LOT NO: 95    meaning meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1950 “Coronation” 5st., 10st. & 15st. (#334-6) each in full sheet of 100, unmounted mint, light even brown gum, some stains, still look fresh. (300) CV=24,000THB.
2493 ชุด “บรมราชาภิเษก” 5สต. 10สต. และ 15สต. แต่ละดวง ยังไม่ใช้เต็มแผ่น 100ดวง กาวเหลืองอ่อนๆ มีสนิมบางแห่ง แต่ยังดูดีมาก (300) CV=24,000THB.

Auction Result for LOT NO:95:   Sold at THB 9200

more details

LOT NO: 96    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1950 “Coronation” 5st.-3b. (#334-41) complete set of 8 values. Unmounted mint. Fresh and very fine. VF.(8)
2493 “ชุดบรมราชาภิเษก” 5สต.-3บ. (#334-41) ครบชุด 8 ดวง ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สีสดและสภาพดีมาก VF.(8)

Auction Result for LOT NO:96:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 97    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1950 “Coronation” 5st.-3b.(#334-41) complete set of 8 values. Lightly mounted mint. Fine. F.(8)CV=5,000THB.
2493 “ชุดบรมราชาภิเษก” 5สต.-3บ.(#334-41) ครบชุด 8 ดวง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์บาง สีสด F.(8)CV=5,000THB.

Auction Result for LOT NO:97:   unsold

more details

LOT NO: 98    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1950 “Coronation” 5st.-3b.(#334-41) complete set of 8 values. Lightly mounted mint. Fine. F.(8)CV=5,000THB.
2493 “ชุดบรมราชาภิเษก” 5สต.-3บ.(#334-41) ครบชุด 8 ดวง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์บาง สีสด F.(8)CV=5,000THB.

Auction Result for LOT NO:98:   Sold at THB 2500

more details

LOT NO: 99    meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
1950 “Coronation” 5st.-3b.(#334-41) complete set of 8 values. Lightly mounted mint. Fine. F.(8)CV=5,000THB.
2493 “ชุดบรมราชาภิเษก” 5สต.-3บ.(#334-41) ครบชุด 8 ดวง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์บาง สีสด F.(8)CV=5,000THB.

Auction Result for LOT NO:99:   Sold at THB 3000
Found 1483 items, showing 51 to 100.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 30th September 2017 & 1st October 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price